Tổng hợp phần mềm Vang số, Download phần mềm Vang số, Driver cho vang số, Chỉnh vang số


Số TT Tên phần mềm Tải về
1 Vang số BTE N6 BTE_DSP_N6.zip
2 Vang số BTE X6 X6.X6_Pc_english.zip
3 Vang số BTE X8 (1.7) Audio Processor1.72a.zip
4 Vang số BTE X8 (1.8) Audio Processor1.8a.zip
5 Vang số BTE X8 (2.0) Audio Processor2.0a.zip
6 Vang số BTE X8S – X9C – X9H(3.3) Audio Processor V3.3.zip
7 Vang số BTE X8S – X9C – X9H(3.5) Vang số BTE X8S – X9C – X9H(3.5)
8 Vang số BTE X8S – X9C – X9H (3.6) BTE Audio Processor V3.6.zip
9 Vang số BTE X9 Plus – X8 Plus X8plus.zip
10 Vang số JBL KX200 JBL-KX200.zip
11 Vang số BTE VG-911 DSP_VG_911.zip
12 Vang số BTE VG-1000 (E1000) BTE-E1000.zip
13 Vang số BTE DSP – 680 DSP 680(E).zip
14 Vang số BTE X8 Pro BTE-E1000.zip
Phần mềm cho vang số Partyhouse
1 Vang số Partyhouse DAK-3000 (2.0) Tải về
2 Vang số Partyhouse DAK-3000 DAK3000_en.zip
3 Vang số Partyhouse DAK-5000E DAK5000E.zip
4 Vang số Partyhouse DAK-780EX & BTE KA350 DAK-780EX_en.zip
5 Vang số Partyhouse DAK-790AT DAK-790AT_en.zip
6 Vang số Partyhouse SA-900 SA-900EX_en.zip
7 Amply Partyhouse H2 H-2_en.zip
8 Vang số Partyhouse DAK-3800 DAK3800E.zip
9 Vang số Partyhouse A6 DAKA6.zip
10 Vang số Partyhouse DAK A8 A8-PC_8.zip
BTE audio các phiên bản mới
1 BTE audio processor v3.6 Tải về

BTE_DSP_N6

Chúng tôi sẽ cập nhật các phần mềm tại đây.

Nếu bạn có vang số nào chưa có phần mềm hãy để lại Comment bên dưới để chúng tôi giúp bạn tìm phần mềm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

P.KINH DOANH0902.140.065 TỔNG ĐÀI CSKH1900.636.081