Nhằm giúp khách hàng đạt hiệu quả cao trong quá trình sử dụng các phiên bản đầu karaoke BTE®. Trong bài viết này, BTE® sẽ cung cấp các link cập nhật qua USB và hướng dẫn các bước thực hiện, với mong muốn khách hàng có thể chủ động xử lý một số trường hợp như: cập nhật phần mềm, reset mật khẩu, tải app điều khiển, ẩn mật khẩu trên tivi khi không có nhu cầu hiển thị…


Hướng dẫn các bước cập nhật qua USB:

B1. Tải phần mềm tương thích với model đầu máy BTE® đang sử dụng (quan trọng)

B2. Format usb theo định dạng FAT32,

B3. Giải nén phần mềm được thư mục update_bte (ứng với S650 V650 S9650), update_sky (ứng với S600, KIT). Copy toàn bộ thư mục update_bte hoặc update_sky vào usb. Lưu ý không giải nén Update_BTE®.zip bên trong mục update_bte, không giải nén Update_sky.zip bên trong mục update_sky,

B4. Khởi động đầu máy vào giao diện sử dụng,

B5. Cắm usb vào cổng phía sau đầu máy,

B6. Chờ trong giây lát, khi cập nhật xong đầu máy sẽ tự khởi động lại,

B7. Khi khởi động đến logo BTE®, rút usb ra. Hoàn tất.

Hoặc tải Hướng dẫn sử dụng theo link:

ftp://btesing.com/HDSD.rtf

Video hướng dẫn chi tiết cập nhật qua USB

 

1. Đầu karaoke BTE® S600

 • Tải App điều khiển Đầu karaoke BTE® S600 cho điện thoại Android

-> ftp://btesing.com/APK/Dieu_Khien_BTE®_v1.0.4.apk

 • Tải App điều khiển Đầu karaoke BTE® S600 cho máy tính bảng Android

-> ftp://btesing.com/APK/Dieu_Khien_BTE®_HD_v1.3.0.apk

 • Phần mềm firmware

-> ftp://btesing.com/1_S600/1.zip

 • Phần mềm firmware Ver2

-> ftp://btesing.com/1_S600/S600.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

-> ftp://btesing.com/1_S600/600nowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu đầu karaoke BTE® S600

-> ftp://btesing.com/1_S600/600resetpw.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu karaoke BTE® S600

-> ftp://btesing.com/1_S600/camung_600.zip

2. Đầu karaoke BTE® S650

 • Phần mềm firmware

-> ftp://btesing.com/update_bte_giaitri.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

-> ftp://btesing.com/650/S650/650nowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu đầu karaoke BTE® S650

-> ftp://btesing.com/650/S650/650resetpw.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu karaoke BTE® S650

-> ftp://btesing.com/650/S650/camung_S650.zip

3. Đầu karaoke BTE® S9650

 • Phần mềm firmware

-> ftp://btesing.com/update_bte_giaitri.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

-> ftp://btesing.com/650/S9650/9650nowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu đầu karaoke BTE® S9650

-> ftp://btesing.com/650/S9650/9650resetpw.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu karaoke BTE® S9650 ver1

-> ftp://btesing.com/650/S9650/camung_S9650.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu karaoke BTE® S9650 ver2

-> ftp://btesing.com/650/S9650/camung_S9650ver2.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu karaoke BTE® S9650 ver3

-> ftp://btesing.com/650/S9650/camung_S9650ver3.zip

4. Đầu karaoke BTE® V650

 • Phần mềm firmware

-> ftp://btesing.com/update_bte_giaitri.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

-> ftp://btesing.com/650/V650/V650nowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu

-> ftp://btesing.com/650/V650/V650resetpw.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu karaoke BTE® V650 ver1

-> ftp://btesing.com/650/V650/camung_V650ver1.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu karaoke BTE® V650 ver2

-> ftp://btesing.com/650/V650/camung_V650ver2.zip

5. Đầu karaoke BTE® S21650

 • Phần mềm firmware

-> ftp://210.211.109.18/650/S219650/219650update_bte.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

-> ftp://210.211.109.18/650/S219650/219650nowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu

-> ftp://210.211.109.18/650/S219650/219650resetpw.zip

 • Fix lỗi cảm ứng

-> ftp://210.211.109.18/650/S219650/camung_S219650.zip

5. Đầu Kit

 • Phần mềm firmware

-> ftp://btesing.com/4_KIT/4.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

-> ftp://btesing.com/4_KIT/kitnowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu đầu Kit

-> ftp://btesing.com/4_KIT/kitresetpw.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu Kit

-> ftp://btesing.com/4_KIT/camung_kit.zip

6. Đầu karaoke BTE® V6

 • Phần mềm firmware

-> ftp://btesing.com/5_V6/V6.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

-> ftp://btesing.com/5_V6/v6nowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu đầu karaoke BTE® V6

-> ftp://btesing.com/5_V6/v6resetpw.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu karaoke BTE® V6

-> ftp://btesing.com/5_V6/camung_v6.zip

7. Đầu karaoke BTE® S600 OLD (S80)

 • Phần mềm firmware

ftp://btesing.com/3_OLD600/3.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

ftp://btesing.com/3_OLD600/old600nowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu:

ftp://btesing.com/1_S600/600resetpw.zip

 • Cảm ứng BTE® S600 OLD (S80):

ftp://btesing.com/3_OLD600/old600resetpw.zip

8. Đầu karaoke BTE® 2HDD OLD

 • Phần mềm firmware

-> ftp://btesing.com/2_OLD2HDD/2.zip

 • Ẩn wifi trên tivi

->ftp://btesing.com/2_OLD2HDD/old2hddnowifi.zip

 • Cài đặt lại mật khẩu đầu karaoke BTE® 2HDD OLD

-> ftp://btesing.com/2_OLD2HDD/old2hddresetpw.zip

 • Fix lỗi cảm ứng đầu 2 HDD OLD

-> ftp://btesing.com/2_OLD2HDD/camung_2oldhdd.zip

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

P.KINH DOANH0902.140.065 TỔNG ĐÀI CSKH1900.636.081