Mật khẩu mặc định khi đăng nhập đầu màn karaoke BTE® S650, S9650, V650 là 12345. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nhiều khách hàng đã thay đổi và đôi khi không còn lưu lại dẫn đến những bất tiện không mong muốn, dưới đây là hướng dẫn cách khắc phục tình trạng này.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

P.KINH DOANH0902.140.065 TỔNG ĐÀI CSKH1900.636.081