Mật khẩu mặc định khi đăng nhập đầu màn karaoke BTE S650S9650V650 là 12345. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nhiều khách hàng đã thay đổi và đôi khi không còn lưu lại dẫn đến những bất tiện không mong muốn, dưới đây là hướng dẫn cách khắc phục tình trạng này.


Link tải reset mật khẩu đầu karaoke BTE:

-> BTE S650: ftp://210.211.109.18/650/S650/650resetpw.zip

-> BTE S9650: ftp://210.211.109.18/650/S9650/9650resetpw.zip

-> BTE V650: ftp://210.211.109.18/650/V650/V650resetpw.zip

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

P.KINH DOANH0902.140.065 TỔNG ĐÀI CSKH1900.636.081