Ngày 04/06/2019 Công ty CP BTE® tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở BTE® (Lô GD3 – 12, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội). Đại Hội thành công tốt đẹp khi tất cả các nội dung trình Đại hội đều được Cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý cao.


Tham dự Đại Hội, về phía Công ty Cổ phần BTE® có ông Phạm Trung Thực – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ông Nguyễn Tiến Phong – Phó Tổng Giám Đốc, Bà Hoàng Ngọc Lan – Trợ Lý Tổng Giám Đốc, bà Vũ Thị Hoa – TP. Kế Toán Công ty CP BTE®, Về phía các Cổ đông là các cá nhân, các nhà đầu tư lớn có: Ông Huỳnh Tiết, Ông Nguyễn Trọng Đức Hạnh, bà Phạm Thị Huyền. Đặc biệt Đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhân viên công ty đã đặt niềm tin đồng hành cùng phát triển với Công ty trong suốt thời gian qua.

Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thực – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 cùng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2019; Ông Nguyễn Tiến Phong –  Phó Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội đã nhận được các câu hỏi từ các cổ đông về các nội dung liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty, kế hoạch kinh doanh 2019…và đã giải đáp cụ thể đối với từng nội dung trao đổi của các cổ đông.

Một số hình ảnh về Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần BTE® năm 2019:

dai hoi dong co dong 2019 cong ty cp bte 1

 

dai hoi dong co dong 2019 bte 10dai hoi dong co dong 2019 bte 2

dai hoi dong co dong 2019 bte 4dai hoi dong co dong 2019 bte 9dai hoi dong co dong 2019 bte 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

P.KINH DOANH0902.140.065 TỔNG ĐÀI CSKH1900.636.081