• Số 65 Lạc Trung, Bai Bà Trưng, TP. Hà Nội
  • Hotline:1900 63.60.81
Bán Hàng Trực Tuyến

Tổng hợp phần mềm vang số

21:33 - 15/04/2017 Hoàng Hữu

Tổng hợp phần mềm Vang số, Download phần mềm Vang số, Driver cho vang số, Chỉnh vang số


Số TT Tên phần mềm Tải về
1 Vang số BTE X5 Tải về
2 Vang số BTE X6 Tải về
3 Vang số BTE X8 Tải về
4 Vang số BTE 3.3 ( X8S - X9C - X9H ) Tải về
5 Vang số BTE 3.5 ( X8S - X9C - X9H ) Tải về
6 Vang số BTE 3.6 ( X8S - X9C - X9H ) Tải về
7 Phần mềm KX200 Tải về
8 Phần mềm vang số VG-911 Tải về
9 Phần mềm vang số BTE E1000 Tải về
Phần mềm cho vang số Partyhouse  
1 Vang số Partyhouse DAK-3000 Tải về
2 Vang số Partyhouse DAK-5000E Tải về
3 Vang số Partyhouse DAK-780EX & BTE KA350 Tải về
4 Vang số Partyhouse DAK-790AT Tải về
5 Vang số Partyhouse SA-900 Tải về
6 Amply Partyhouse H2 Tải Về
7 Vang số Partyhouse DAK-3800 Tải Về
BTE audio các phiên bản mới
1 BTE audio processor v3.6 Tải về

 

Chúng tôi sẽ cập nhật các phần mềm tại đây. Nếu bạn có vang số nào chưa có phần mềm hãy để lại Comment bên dưới để chúng tôi giúp bạn tìm phần mềm.

 

HN: 1900 63.60.81
Hỗ trợ tư vấn